Bia Hoegaarden (Bỉ)

Bia Hoegaarden xuất phát ở vùng ven nước Bỉ trước những năm 1960. Sau này Pierre Celis phục sinh lại loại bia lúa mì này – và được ủ rộng rãi – tại thị trấn Hoegaarden. Celis hồi sinh phong cách thêm hạt rau mùi và Curaçao vào Hoegaarden.

Showing 1–10 of 15 results